Us volem fer saber que en l'últim Consell Escolar del Centre va haver un desacord en les votacions referides a l'horari escolar per l'any que ve.

Un sector dels representants escollits per tots vosaltres per al Consell va plantejar al centre la possibilitat de demanar per una vegada la possibilitat de començar l'horari a les 09:00 h. del matí i plegar a les 12:00 h. enlloc de les 09:15 h. a les 12:15 h. Pot semblat que la cosa no té importància però llegiu una mica més avall:

Això suposaria diverses coses:

  • Un estalvi en quant a l'estona d'atenció matinal anterior a l'horari d'inici al matí, amb el conseqüent estalvi econòmic

  • Un canvi en l'horari matinal dels autocars que faria: primer, que els nens comencecin puntualment les classes al matí i que els autocars no tinguessin cap mena d'escusa per no ser puntuals (ara venen d'altres escoles abans de la nostra i sempre porten retard, en ocasions més de 15 minuts)

  • Menjador:

                 Torns més relaxats dividits en 3, però de 60 minuts en total.

                 Els nens podríen menjar dins del recinte de menjador, ja que en el     proper curs sembla ser que es veuran obligats a dur a uns quants infants a una aula perquè si es fa en 2 torns no hi tenen cabuda dins del menjador.

Volem que en la mecànica d'aquestes reunions entengueu que els pares i mares representants de tots nosaltres han de prendre les decisions en poca estona  després de ser exposades les qüestions. Els mestres tenen un claustre anterior per discutir i decidir que han de respondre, malgrat això posa en una disjuntiva difícil als seus representants perquè com a representants d'aquest mateix Claustre no volen traïr la decisió presa per la totalitat de mestres en votació… Així que malgrat l'organ de Consell Escolar podría donar idees i altres alternatives, al final no serveix per prendre decisions, només per escoltar-nos els uns als altres, com a molt com a taula de debat i des de la nostra part exposar la nostra conformitat o el nostre disgust i, en contades ocasions, exposar el nostre vet i donar un vot contrari, si tenim prou quorum, com s'ha donat en aquesta circumstància. Però no és un vot negatiu efectiu.

De tota manera ara la decisió està en mans d'altres i només volíem que ho sabessiu.

El post torna a ser un pensament vers a la reflexió i al diàleg.

Què millor que la conversa, l'acord previ i posar-nos d'acord? Què volem tots? Una ESCOLA millor. L'educació dels nens i les nenes que eduquem JUNTS i no per separat. Perquè, a vegades, potser massa vegades, sembla que ens separi un mur invisible als uns i als altres, i ho diem per ambdues parts, a moltes escoles de molts municipis. Tant fàcil que és posar-se d'acord. Gairebé sempre estem d'acord, només falta trobar un idioma comú.

La Junta de l'AMPA 

 

 

[@more@]

Anuncis