Us anotem la informació que tenim sobre la vaga convocada per al 14 de febrer 2008 als centres d'ensenyament no universitari:

Esperem que us sigui útil

La Junta de l'AMPA[@more@]

Anuncis