Us anotem el text del document que vam trametre a les famílies de l’escola:

El problema sorgeix cap al mes de febrer, moment en que el Consell Comarcal de la Selva ens diu als pares i mares que no hi ha prou pressupost per tal de mantenir el transport escolar com fins ara.

Fins aquest moment, el Departament d’Educació donava al Consell Comarcal una aportació monetària (uns 510.000,00 € l’últim curs) i si a fi de curs hi havia pèrdues, el propi Departament afegia el que calia.
Aquest curs el Departament d’Educació va comunicar al Consell Comarcal que aquest any no faria aquesta aportació complementària.

Solucions del Consell Comarcal?

-Acollir-se a la normativa fins ara existent en que el transport, fins aleshores anomenat “Transport Escolar”, que passa a dir-se “Transport Escolar No Obligatori”. Sembla que el transport dins d’un mateix Municipi no és obligatori, i és el Consell Escolar el que ho havia proporcionat fins ara voluntàriament. Era ‘fàcil’ per ells gestionar ja que el Departament sempre els hi donava el que feia falta.

Qui ho ha de pagar?

El Consell Comarcal és qui administra aquesta aportació del Departament d’Educació, però ara que van mal dades, en lloc de buscar solucions i fer la seva feina (gestionar), volen passar el mort als Ajuntaments i sobretot als pares i mares (Qui paga sempre les males gestions del Consell Comarcal?) i ha adoptat la solució més fàcil per ells: Tothom paga i així poden mantenir el transport com fins ara. Pretenen que tothom que utilitzi el “transport escolar no obligatori” pagui el curs vinent 290,00 € per nen/a. Sembla ser que els Ajuntaments alguna cosa aportarien a aquest import, però no serà molt (Creiem que els Ajuntaments s’hi han d’implicar, però no han de pagar la poca eficiència i eficàcia d’altres administracions).

És per això que les AMPAs de les escoles i instituts de la Selva estem duent a terme una negociació conjunta vers el Consell Comarcal i el Departament d’Educació, consistent en la presentació de propostes alternatives per tal que els pares i mares dels alumnes de les nostres escoles i instituts no acabem pagant aquests plats trencats (de nou! – recordem el tema dels impagats dels menjadors escolars?).

Avui dilluns 5 de maig hi ha una reunió amb els gestors del Consell Comarcal per parlar sobre el tema i aportar les idees necessàries per tal de perjudicar el menor nombre d’usuaris possibles.

Potser el transport no sigui com fins ara, però la nostra postura és clara: cap alumne que necessiti el transport s’ha de quedar sense, visqui o no al Municipi.

Per tal de recolzar l’acció de totes les AMPAs de la Selva i pressionar a les administracions, tenim previstes tota una sèrie d’accions.

La primera serà el PROPER dilluns dia 12 de maig i consisteix en que el major nombre de nens i nenes (siguin usuaris del transport o no, hi visquin a prop o no) vinguin pel matí i marxin per la tarda en vehicle particular i així col·lapsar el trànsit de tot l’entorn de l’escola.

Aquesta acció es farà a totes les escoles de la plana de la Selva (i si es pot a tota la Selva).
Quants més serem més col·lapse tindrem…
Anuncis