Informació general

Juny

L’AMPA cobreix els horaris de tarda (des de les 15:00 fins les 17:00 hores) durant els dies en que l’escola fa jornada intensiva (entre els dies 2 i 19 de juny, 14 dies en total).

També s’ofereixen els serveis en horari de 7:45 a 17:00 hores la resta de dies laborables del mes de juny (6 en total entre els dies 20 i 30 de juny). Inscripcions presencials els dies 21 i 22 de maig des de les 16:30 a les 17:30 hores a l’escola.

També podeu fer les inscripcions per telèfon (els mateixos dies des de les 19:00 a les 21:00 hores) o bé per correu electrònic indicant el nom i cognoms del nen, el curs que fa actualment, el telèfon i els dies i horaris que voleu.

INSCRIPCIO CASAL JUNY 2008.doc

PREUS CASAL JUNY 2008.pdf

Juliol i agost

Atenció! Canvi de dia de la reunió:

Tindreu informació per a les famílies sobre el Casal organitzat per l’Ajuntament amb col·laboració de l’AMPA mitjançant un document i una reunió el dia 26 de maig a les 21:00 h. a l’escola

Inscripcions, en principi, els dies 27 i 28 de 17:00 h. a 18:00 h. a l’escola Jacint Verdaguer de Sils.

Setembre

L’AMPA ofereix serveis en horari de 7:45 a 17:00 hores els dies no lectius de Setembre (9 dies en total entre els dies 1 i 12). Inscripcions presencials els dies 21 i 22 de maig des de les 16:30 a les 17:30 hores a l’escola.

També podeu fer les inscripcions per telèfon (els mateixos dies des de les 19:00 a les 21:00 hores) o bé per correu electrònic indicant el nom i cognoms del nen, el curs que fa actualment, el telèfon i els dies i horaris que voleu.

Podreu fer l’ingrés a Caixa de Girona de l’import del casal fins el dia 1 d’agost indicant: SETEMBRE + NOM DE L’ALUMNE

documents:

INSCRIPCIO CASAL SETEMBRE 2008.doc

PREUS CASAL SETEMBRE 2008.pdf

Anuncis