Al final del curs passat (2005-2006), en el moment de realitzar les
matrícules als centres, es va comunicar als pares dels centres CEIP
Bellaterra i IES Pere Calders que el transport escolar, que  fins
aleshores havia estat gratuït, deixava de ser-ho. Aquest fet no es va
comunicar prèviament, en el moment de fer les inscripcions, tot i que
totes les administracions implicades ja en tenien coneixement
(Educació, Consell Comarcal i ajuntaments).

Des d’aleshores hem fet arribar les nostres queixes a totes les
administracions implicades i hem reclamat el dret a la gratuïtat de
l’ensenyament públic, que inclou el transport quan és necessari, com és
el cas quan el centre escolar està allunyat del nucli urbà, i amb el
greuge de no poder-hi arribar a peu. Fins ara no hem obtingut cap
resposta.

Des de les AMPA del centre d’educació inicial i primària Bellaterra
i de l’institut d’educació secundària Pere Calders volem manifestar el
nostre malestar davant del departament d’Educació pel tracte rebut en
relació amb el tema del transport escolar, i volem manifestar també que
això suposa una modificació substancial i inadmissible de les
condicions d’escolarització obligatòria i gratuïta dels nostres fills,
crea una limitació en el dret a escollir escola i suposa un boicot al
projecte educatiu en la diversitat, que es dirigeix cap a un model
elitista que exclou les famílies de baix poder adquisitiu.

Ampa CEIP Bellaterra i Ampa IES Pere Calders

Anuncis