Des d’un dels nostres enllaços, hem trobat una sèrie d’articles redactats per Psicopedàgocs i orientadors que ens poden donar una visió professional i experimentada sobre un tema sobre totes les famílies podem patir i estar poc informats:

L’enllaç és Família y escuela des del Camp de Gibraltar, Càdis, i pertany a un Grup d’orientadors molt actius i compromesos amb la seva tasca quotidiana. Investigueu-la perquè és molt alliçonadora i ens dóna un punt de vista una mica llunyà però tanmateix molt a tocar pel tipus de problemàtica, comú, per altra part.

Les noves tecnologies són un recurs molt important per obtenir informació i comunicar-se, però un mal ús pot comportar riscos considerables. És per això que els pares i mares han d’aprendre a emprar-les i ajudar als infants i adolescents a fer-ne un ús sense risc. L’ordinador, el mòbil o els videojocs no són mitjans per perdre el temps, per suspendre els estudis, per posar-se en contacte amb informació dolenta o amb persones perilloses per la seva seguretat.

Què podem fer els pares i mares davant això? En primer lloc, no culpar-ne a la tecnologia, que es quelcom bo, però que pot ser mal utilitzat. En conseqüència, la solució no estaria en prohibir l’accés a Internet dels fills o filles. La solució passa per EDUCAR en el seu ús i això significa:

 • Establir límits necessaris per l’adequat ús de les noves tecnologies
 • Proporcionar als nois i noies criteris perquè puguin interpretar els continguts d’Internet i formar la seva conciència moral per què aprenguin a distingir entre el que és bo i és dolent.
 • En definitiva, afavorir un ús positiu d’aquestes tecnologies.


Riscos i beneficis d’Internet:
Els riscos que té l’ús d’Internet pels joves són:

 • Es pot perdre el temps i baixar el rendiment escolar
 • Perdre hores de son
 • Accedir a continguts inadequats o dolents per a la seva edad: pornografia o violència
 • Participació en xats o forums que poden ser perillosos
 • Empobriment del llenguatge
 • Causar caos mental al no poder assimilar la informació i la recerca de la informació, les aficions, altres maneres de comunicació, etc.


La solució no està en prohibir l’accés a Internet, sinó en educar en un ús responsable. No prohibir, però si vigilar. Controlar el temps i els continguts.

Algunes dades sobre l’ús d’Internet per als joves
Segons un estudi de la Fundació d’Ajut contra la Drogoadicció:

 • El 63% dels joves entre 15 i 25 anys tenen ordinador i el 42% accedeix a Internet
 • El 43% dels adolescets i el 17% dels nens estan més de dues hores al dia davant d’una pantalla
 • Els joves utilitzen l’ordinador per xatejar amb els amics i coneguts; visitar pàgines web de continguts musicals; i aconseguir documentació pels estudis o el treball
 • Segons altres estudis: el 28% dels menors visita pàgines d’adults; el 38% visita pàgines amb continguts violents; el 30% ha donat el seu número de telèfon; el 15% ha concertat alguna cita per Internet.
 • Algunes pràctiques de risc en l’ús de les noves tecnologies són: Accedir a pàgines amb continguts pornogràfics o violents; ús d’Internet per penjar gravacions de telèfons mòbils o càmeres digitals amb fets violents o que violen la intimitat de les persones; reduir les relacions socials i afavorir l’aillament; es fa menys exercici físic i es tenen més problemes de salud.

Simptomes per reconèixer l’abús d’Internet:
En els últims anys s’està parlant de l’addicció a Internet com un problema de salud mental igual que altre tipus d’adiccions. Per això, és important que les mares i els pares tinguin "pistes" per distingir amb claredat l’ús de l’abús d’Internet. Així, quan algú està "enganxat/a a Internet" es pot:

 • Perdre la noció del temps quan s’està connectat
 • Desatendre les obligacions de l’estudi o del treball
 • Sentir-se tens abans de conectar-se i alleugerit al fer-ho
 • Aillar-se de tot el què l’envolta i de les amistats
 • Presentar episodis d’ansietat i de depresió. Canviar amb freqüència d’estat d’ànim
 • Resistència a deixar l’ordinador. sentiment de culpabilitat pel temps dedicat a Internet


Decàleg pel bon ús d’Internet a la família

 1. No colocar l’ordinador a l’habitació del fill/filla. Situar-lo en un lloc d’ús compartit que faciliti la supervisió i eviti l’aïllament
 2. Establir un horari d’ús de l’ordinador. Es recomana que per l’oci es destinin els caps de setmana
 3. Limitar-ne el temps per estar connectats, no més d’1 hora de xateig ni més de 2 hores de navegació. Evitar fer-ne ús més enllà de les 22 o 24 hores. Reduïr el seu ús durant el període d’estudi per evitar-ne distraccions
 4. Durant el període d’estudi s’ha d’evitar que l’ordinador estigui encés. No deixar connectat el Messenger o Xat mentre s’estudia ja que impedeix la concentració
 5. Emprar temps amb ells i elles navegant per Internet, ensenyant-los-hi pàgines interessants i a planificar-ne l’ús de la xarxa
 6. Aconsellar-los que quan es trobin amb un contingut que els incomodi, violenti o els faci sentir malament ens ho comuniqui. Això permetrà dialogar amb ells/elles i ajudar a que es formin en la seva conciència moral
 7. Sinó controlem l’ús que el seu fill/filla fa d’Internet recorrerem a eines de control, com bloquejar l’accés a continguts perillosos o consultar l’historial de pàgines visitades pels nanos.
 8. No prohibir, però sí vigilar, controlar el temps i els contiguts
 9. La formació integral dels nois i noies requereix un equilibri entre el temps dedicat a la lectura, la televisió, el mòbil, internet, fer esport, estar amb les amistats i estudiar
 10. Reservem moments tranquils per facilitar la comunicació entre els membres de la família: menjar i sopar junts sense televisió, sense preses. Podem veure els telenotícies en els canals de 24 hores.

Esperem que el trobeu útil i que us agradi.

La Junta de l’AMPA

Anuncis