Portades i contraportades de les Guies per utilitzar-la més bé
Guia per als més petits
Guia per als cursos més alts

 El juny anterior l’associació va acabar amb l’última part del Projecte plurianual de "Biblioteca Escolar" en el qual hi ha abocat
quantiosos esforços personals, materials i econòmics per fer-lo
possible: La biblioteca disposa actualment d’aproximadament 2.300
materials, 7 ordinadors personals, impressora, mobiliari nou per als
llibres (11 metres linials de prestatgeries de 2,45 m d’alçada i 4,5
metres de 1,20 m d’alçada), taula, cadira i armari per a el/la
bibliotecària, 6 taules i 36 cadires per a lectors i estudiants, catifes i coixins per la zona relaxada de lectura, a més, també tenim 2
expositors per a novetats i exposició de llibres i la nova adquisició
d’una pissarra táctil digital, canó projector i ordinador portatil.

Aquest
curs, a més de seguir amb les tasques habituals d’ordenació,
catalogació, cura de llibres i material de l’espai, també volem
provocar i participar en la dinamització de la Biblioteca.

Per aconseguir aquesta fita

 • Seguirem
  fent lectures de contes per als nens i nenes en l’horari de menjador
  que trobareu indicades en el calendari mensual de l’AMPA.
 • Es faran activitats de joc i recerca d’informació amb la pissarra digital i "caces del tresor" amb els PC de la biblioteca.
 • Se seguirà incentivant el préstec personal per a casa.
 • Durant el segon trimestre es proposaran tallers d’"Ajudants de Biblioteca"

Portades i contraportades de les Guies per utilitzar-la més bé
Guia per als més petits
Guia per als cursos més alts

 

També donarem un cop de mà a l’equip de mestres fent-nos còmplices en l’horari lectiu de la següent manera:

 • Seguirem
  participant en la comissió de Biblioteca aportant idees i participant,
  en la mesura que ens sigui possible, en tot el que se’ns proposi
 • La
  Junta ha aprovat un pressupost mensual per tal que puguem tenir
  cobertes les necessitats de manteniment i bibliografia de la Biblioteca
 • "Portant" la Biblioteca, representada per l’actual bibliotecària, classe per classe per "presentar l’espai" com a nucli cultural i de coneixement del Centre.
 • Editant dues petites Guies d’utilització on s’expliqui breu i concissament les mínimes informacions útils per poder trobar el que calgui i les normes de comportament i préstec

El
motiu principal de la "presentació" de la Biblioteca és per "anar a
cercar" al lector i usuari de l’espai. El mestre no "fa anar" als nens
i nenes per treballar, és la biblioteca qui "els convida" a accedir a
la biblioteca per cercar coneixement i estudiar amb el seu mestre o
tutora d’una manera diferent a com ho fan a l’aula.

En
la visita es "regalarà" a la classe cartells amb informació de com
estan classificats els llibres i materials de coneixements i de com ho
estan els d’imaginació. També les guies d’usuari i, si s’escau, uns
pocs volums sobre la temàtica a tractar aquest trimestre.

També cal tenir present que la pissarra digital acabada d’estrenar ja s’està utilitzant des dels primers dies! I ens sembla fantàstica a tots!

 Esperem que us il·lusioni tant com a nosaltres!

La Junta emocionada!! Wink

Gràcies pel suport!

A SILS NECESSITEM UN ALTRE CENTRE ESCOLAR !

PROU SATURACIÓ!

VOLEM ESCOLA NOVA, JA!

Anuncis