Enganyats pel Departament d´Educació

Marcel Sallent Surroca. SILS.


Sóc un pare de l´atepeïda escola Jacint Verdaguer de Sils i estic
francament empre­nyat i dolgut. I no només jo, sinó tot el poble.


El
cas és que el Departament d´Educació va aprovar la constitució d´una
nova escola al nostre poble, ja que la que tenim fins ara ja fa temps
que s´ha quedat petita per la població creixent del municipi. Ja teníem
número de centre, nova directora i equip docent, projecte educatiu nou,
lloc adequat on posar els barracons , la preinscripció (amb la
conseqüent zonificació aplicada) i nenes i nens inscrits.
I ara, amb tota la feina feta, ens diuen que no hi ha nova escola.


El
Departament té fins i tot els permisos d´instal·lació dels barracons
demanats i aprovats, l´Ajuntament ha preparat els terrenys on aniria
aquesta nova escola, molta gent hem fet molta feina per tal que la
preinscripció fos l´adequada…
I ara ens diuen que no ens posen l´escola.


Però,
què es creuen? No estan tractant amb bestiar, sinó amb persones (tot un
poble) que fa anys que veuen que l´escola que tenim és petita. No sóm
una estadística, sóm ciutadans amb necessitats.
No ens parleu de
crisi. La crisi de veritat la tindrem si els nostres fills/es no tenen
una bona educació per la manca de mitjans bàsics, com és una escola.


L´escola actual està pendent d´una ampliació (ampliació aprovada el curs passat), però tampoc la fan.
Això és voler educació de qualitat?
Això és fer possible que l´educació sigui de qualitat?


Senyors/res?
d´Educació, no jugueu més amb nosaltres i compliu el que ens vàreu dir.
Feu la vostra feina. Si ens calen escoles, feu-les!


I mentrestant, les escoles no totalment públiques rebent subvencions…

Publicada a Diari de Girona

Anuncis