DIVENDRES 18 de NOVEMBRE, a les 17h, a la biblioteca de la nostra escola es realitzarà la Xerrada:

 

ALIMENTACIÓ I SALUT. LA PREVENCIÓ DELS TRASTORNS DEL COMPORTAMENT ALIMENTARI (anorèxia, bulímia,…)

Per a famílies amb infants de 3 a 16 anys

La família pot esdevenir un model d’hàbits i estils de vida saludables. En el camp de la prevenció dels trastorns relacionats amb el pes i l’alimentació, s’ha descrit el paper cabdal de la família per promoure hàbits alimentaris saludables i la satisfacció amb el propi cos. La transmissió des de la família de la importància de seguir una ali- mentació equilibrada, de valorar-se a través d’altres paràmetres que no siguin l’aspecte físic, és un treball d’ini- ci en edats ja molt primerenques dels nens i les nenes.

En aquesta xerrada treballarem sobre les pautes alimentàries, els estils de vida saludables i altres qüestions seran sotmeses a discussió com ara les dietes miracle. Les mesures preventives davant a posteriors trastorns d’inici generalment en l’adolescència com ho són l’anorèxia i la bulímia nervioses, poden esdevenir importantíssimes per fer front a aquestes malalties que actualment afecten a més d’un 6% de la població adolescent i jove a Cata- lunya. Saber identificar signes d’alerta ajuda a prevenir.

CANGURATGE:

Si preciseu canguratge per poder assistir-hi. Aviseu a l’ampa el més aviat possible, ja que ara per ara no hi ha nens apuntats i potser l’haurem d’anul.lar.

Anuncis