Des de la FaPaC s’està promovent la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) “La 6a. hora per a tothom. Per una igualtat d’oportunitats en el sistema educatiu” amb l’objectiu que totes les escoles catalanes comparteixin una mateixa oferta educativa i els alumnes tinguin les mateixes oportunitats. La ILP pretén que la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) garanteixi la realització de la sisena hora en totes les escoles catalanes.

Per tal d’equiparar de forma real les condicions d’escolarització del nostre sistema educatiu és necessària una reforma de la Llei d’Educació de Catalunya (LEC) amb la modificació d’alguns dels seus articles. En aquest sentit i com en els darrers anys, la sisena hora ha de ser una mesura implantada, amb caràcter general, a l’escola pública, d’acord amb els compromisos adquirits en el Pacte Nacional per l’Educació.

En breu s’iniciarà la recollida de 50.000 signatures que donin suport a la ILP.

L’Ampa del Jacint Verdaguer s’uneix a aquesta iniciativa i un membre de la nostra junta, en Jordi s’ha convertit en un dels FEDATARIS, persones que donen fe de les signatures recollides. Aquest acte es va realitzar el passat 2 de febrer al parlament de Catalunya.

Necessitem la vostra col·laboració, tant si sou persones individuals, entitats, organitzacions, associacions, etc. El suport del conjunt de la societat civil és decisiu. L’educació és responsabilitat de tota la societat.

Així mateix, us preguem que en feu la màxima difusió de la iniciativa en el vostre entorn i territori per fer que la ILP sigui un èxit. Quants més siguem més fàcilment recollirem les 50.000 signatures que necessitem. L’esforç de tots plegats serà clau.

EN BREU US INFORMAREM DELS DIES HORA I LLOC ON ES RECOLLIRAN LES SIGNATURES.

I PER QUÈ VOLEM LA SISENA HORA A TOTES LES ESCOLES PÚBLIQUES?

 

> Perquè tots els centres educatius sufragats amb fons públics han d’oferir la mateixa oferta educativa a l’alumnat, ja sigui un centre de titularitat pública com un centre privat concertat. Només d’aquesta manera es podrà garantir una igualtat real d’oportunitats.

> Perquè la implantació de la sisena hora al llarg d’aquests últims cinc cursos ha posat de manifest la seva utilitat per equiparar els horaris dels ensenyaments seguits per l’alumnat i, alhora, reduir el fracàs escolar.

> L’increment horari té un efecte positiu vers el ciutadà, ja que pot copsar que l’excel·lència en l’educació per part de l’alumnat pot ser assolida d’igual manera tant en un centre de titularitat pública com en un centre privat concertat.

> Perquè suprimir la sisena hora, de forma generalitzada, a l’escola pública però mantenir-la a la concertada suposa una greu regressió per a l’alumnat del nostre país i un atac a l’equitat aconseguida en el sistema educatiu.

> Perquè amb la supressió de la sisena hora cada alumne perd 175 hores de classe a l’any. Aquest suport està donat per la pròpia plantilla del centre i no per agents externs.

> Perquè la seva eliminació facilita l’externalització de funcions que ara fa l’escola i la subcontractació de personal aliè en les tasques educatives. És una porta oberta a la gestió privada d’alguns serveis. 

> L’educació és una inversió per assolir l’excel·lència com a país. En aquests temps de crisi econòmica, no ens podem permetre polítiques discriminatòries i hem d’exigir recursos suficients per prevenir i superar el fracàs escolar. 

> Necessitem un sistema educatiu capaç d’oferir les mateixes oportunitats a tothom i que camini en consonància amb la realitat social del nostre país.

 

DÍPTIC INFORMATIU:

DIPTIC ILP v2

Anuncis