Benvolguts pares/mares:

Us informem que com cada any l’AMPA posa a la vostra disposició el servei d’atenció matinal. Com veureu hi ha hagut algun canvi respecte als anys anteriors. S’han hagut d’incrementar els preus degut a la eliminació de la subvenció que rebíem de la Generalitat i hem ajustat les franges horàries per tenir un millor control de les entrades dels alumnes.
Encara que ni així arribem a cobrir les despeses de l’activitat, l’Ampa ha decidit plantejar-se les pèrdues com un projecte de l’entitat, ja que entenem que aquest servei és molt important per a vosaltres i que en plena crisi us hem de recolzar.

Atenció Matinal pel curs 2012-2013: Atendre tots aquells alumnes del centre en horaris, del matí,no conciliables entre la jornada laboral i escolar. Aquests preus són únic pagament per tot el curs escolar (no inclou els casals puntuals de Nadal, Setmana Santa i Juny).

Inici: 12 de setembre fins final de curs.

INSCRIPCIONS:
Presencials a l’escola : (els mateixos dies de la recollida dels llibres)
• Dilluns 3 de setembre de 10.30h a 13.30h i de 15h a 18h.
• Dimarts 4 de setembre de 10.30h a 13.30h i de 15h a 18h.

EL PRIMER DIA D’UTILITZACIÓ DEL SERVEI L’ALUMNE HAURÀ DE PORTAR EL JUSTIFICANT DE PAGAMENT I ENTREGAR-LO A LES MONITORES RESPONSABLES DEL SERVEI.

PAGAMENTS:


• OPCIÓ 1: PAGAMENT MITJANÇANT ELS CAIXERS AUTOMÀTICS DE “LA CAIXA”
Amb la llibreta o targeta de “La Caixa”, o amb targeta de qualsevol Caixa o Banc. Passos a seguir una vagada introduït l’activador (llibreta o targeta):
1. Seleccionar: 1r: Pagaments
2n: Sense codi de barres
3r: Col·legis i matrícules, amb el codi de l’entitat: 0275537. 2. Introduir la informació que sol·licita la pantalla:
IMPORT: segons número de nens i franja horària que es necessiti.
REMITENT: Atenció matinal i nom i cognoms de l’alumne/s
3. Acceptar dades del pagament (s’imprimiran 2 rebuts, un per a la persona pagadora i l’altre per lliurar a l’AMPA)

• OPCIÓ 2: PAGAMENTS PER LÍNIA OBERTA (pàgina web de “La Caixa). codi de l’entitat: 0275537
Seleccionar per aquest ordre: Comptes/ Transferències i traspassos/ Ingressos sense conèixer el número de compte de destinació/ A tercers/ Nou ingrés, introduir import corresponent segons número de nen/s i franja horària necessària, noms i cognoms dels nen/s, i ATENCIÓ MATINAL.

• OPCIÓ 3: PAGAMENT PER TRANSFERÈNCIA BANCÀRIA DES D’ALTRES ENTITATS que no siguin “La Caixa”, al següent número de compte: 2100 8127 02 2300034133, indicant nom i cognoms del nen/s, import segons franja horària necessària i número de nen/s d’atenció matinal. NO S’ADMETRAN INGRESSOS EN EFECTIU EN OFICINES DE LA CAIXA
Recordem que per disposar d’aquests serveis cal ser soci de l’AMPA; en cas de no ser soci, cal abonar en el mateix moment la quota per família (40’00.-€) + l’assegurança (4’00.-€ per alumne).
Gràcies per la vostra atenció Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sils

Inscripció atenció matinal 2012-2013(2)

Anuncis