Material i llibres

Us recordem que avui, dia 3 i demà, dia 4 heu de passar per l’escola a recollir els llibres i el material escolar, l’horari es de 10,30 a 13,30 i de 15 a 18 hores.

ÉS IMPRESCINDIBLE que ens entregueu personalment els dies de
recollida, tant si heu optat per lot a casa com si no:

• El resguard bancari de pagament.
• Els fulls d’adhesió a l’AMPA OMPLERT.
• El full de cessió dels drets d’imatge i reproducció OMPLERT .

 

Anuncis